Start

อยู่ในช่วงวัยกลางคนที่ กึ่งจะทำงานกึ่งเรียนจบ ชีวิตดูไปไหนต่อไม่ถูกไม่รู้ว่าต้องทำไง ถึงจะเดินต่อได้แบบที่ผ่านมา ตอนจบมัธยม มันก็มีเส้นขีดไว้หนาๆว่าต้องเข้ามาหาลัย มีเส้นทางเดินต่อแบบไม่ต้องเลือกอะไรมากนักสอบ เลือกคณะที่ตัวเองชอบคิดว่าเรียนแล้วรอด แต่พอจบแล้วนี่ซิของจริง  ชีวิตมันควรจะยังไงต่อกัน สมัครงาน ต้องทำอะไรยังไงบ้าง ทำตัวไม่ถูกเลยจริงๆ ทุกครั้งที่ต้องเปลี่ยนผ่านอะไรบางอย่าง ความเคยชินมันไม่เคยอยู่กับเราได้นานซักที ปุ๊บปั้บก็ต้องกลับไปไม่เคยชินแบบตอนแรกอีกแล้ว 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s