Back

ถึงเวลากลับไปเริ่มต้นอะไรใหม่อีกครั้ง เริ่มต้นกับสิ่งใหม่ๆเสียที เมื่ออาชีพที่ทำอยู่มันทำท่าว่าไปไม่รอดเราก็ควรที่จะโบกมือลา

หาอย่างอื่นทำสิ่งที่คิดว่าเหมาะกับเรามากกว่า ถ้าวันไหนมีแรง ฮึดสู้ขึ้นมาอีกครั้งก็อาจจะกลับมาทำ แต่ วันนี้ ช่วงเวลานี้
หมดแรงจะสู้จริงๆไม่เหนื่อยที่จะสู้ แต่ท้อมากกว่า เมื่อสิ่งที่ทำลงไปมันไม่มีอะไรตอบสนองกลับมาเลย

ทำอะไรย่อมหวังผลจากสิ่งนั้นเป็นธรรมดา ปลูกต้นไม้ไว้กินผล นานเข้าผลไม่ออกก็คงเลิกปลูกอยู่ดี

ความรักก็คงไม่ต่าง มีขีดจำกัดของมันเอง คงไม่มีใครที่จะทนกับการทำอะไรฝ่ายเดียวแล้วไม่มีอะไรสะท้อนกลับมาเลยหรอกน่ะ

ในเมื่อเขาไม่สนใจ พยายามเท่าไหร่ก็ผลเช่นเดิมเราจะทนต่อเพื่ออะไร เปลี่ยนทางดีกว่าเหอะ ถ้าทางเก่ามันอ่อนล้าที่จะเดินเพียงเพราะ

จุดหมายที่เราตั้งใจไว้ตั้งแต่แรกมันเริ่มจางหายไป …

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s