Born

ริ่มต้อนเขียน Blog แบบจริงจังครั้งแรก ทั้งๆที่ไม่รู้เรื่องอะไรเลยเกี่ยวกับ wordpress แม้แต่น้อย รู้แต่เพียงว่ามันคือ web blog แบบหนึ่งเท่านั้นเอง แล้วจะไปยังไงต่อล่ะ ? คงต้องค่อยๆศึกษาไปทีล่ะนิดแหละน่ะ  ศึกษาเอาจาก พี่ Google คงไม่น่าจะยากเกินความสามารถเราน่ะ

 Twitter@aGe0rge

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s